background
Szkoła Podstawowa w Kłóbce, Kłóbka 9 87-840-Lubień Kujawski tel./fax 054 284 27 24 e-mail: spklobka@poczta.onet.pl
Chopin
Biblioteka
			drukujpolec

BIBLIOTEKA CZYNNA:

PONIEDZIAŁEK: NIECZYNNE

WTOREK: 8.40-9.25   9.30-10.15   12.10-12.55   13.00-13.45

ŚRODA:

CZWARTEK: 13.00-13.45

PIĄTEK: 8.40-9.25  9.30-10.15 10.30-11.15

OPIEKUN BIBLIOTEKI - mgr Karolina Lewandowska


--------------------------------------------------------------------------------

Regulamin bilioteki szkolnej
--------------------------------------------------------------------------------


I. Prawa i warunki korzystania:

1. Wszyscy uczniowie szkoły są czytelnikami biblioteki szkolnej bezpłatnie.

2. Każdy uczeń zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem biblioteki, pamiętać godziny otwarcia biblioteki, przestrzegać regulamin.

3. Czytelnik odpowiada za zniszczenie, zagubienie wypożyczonych książek i materiałów bibliotecznych.

II. Wypożyczanie książek, czasopism i materiałów bibliotecznych.

1. Biblioteka szkolna udostępnia zbiory uczniom, nauczycielom, pracownikom administracyjnym szkoły w czasie określonym harmonogramem pracy

biblioteki.

2. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres dwóch tygodni.

3. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy uczniowie, którzy dobrze opanowali technikę czytania. W bibliotece należy zachowywać się spokojnie i

cicho, mówić szeptem i nie przeszkadzać innym.

4. W bibliotece obowiązuje zakaz spożywania posiłków i picia napojów.

5. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub poplamienie wypożyczonych książek.

6. Do końca maja każdego roku szkolnego wszystkie książki, wypożyczone z biblioteki, powinny być zwrócone.

7. W uzasadnionym przypadku bibliotekarz może zażądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu.


III. Poszanowanie książek i materiałów bibliotecznych.

1. Czytelnik zobowiązany jest szanować wypożyczoną książkę.

2. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę, jeżeli odkupienie książki jest niemożliwe, powinien dostarczyć inną lekturę


wskazaną przez bibliotekarza.

3. Nie rozliczenie się ze zobowiązań powoduje wstrzymanie wypożyczania książek danemu czytelnikowi.

4. Książka jest przyjacielem ucznia.


--------------------------------------------------------------------------------

 

 


 

Copyright 2012 spklobka.pl powered by 27 PRoject