background
Szkoła Podstawowa w Kłóbce, Kłóbka 9 87-840-Lubień Kujawski tel./fax 054 284 27 24 e-mail: spklobka@poczta.onet.pl
Chopin
Historia Szkoły w Kłóbce
			drukujpolec

Historia szkoły


Szkoła ma bogatą i ciekawą historię, tak zresztą, jak i wioska, w której się ona znajduje.

A oto ona:

Otóż według zachowanej do dzisiaj kroniki szkoły z roku 1923 oraz późniejszej z roku 1945,

istnienie szkoły powszechnej w Kłóbce datuje się na lata 1873-1876.

Pierwszym jej nauczycielem był p. St. Sawicki. Prowadził dwie klasy.

Szkoła mieściła się w drewnianym domu wykupionym od p. Kilinowskich. Wraz z upływem lat i rozwojem możliwości gminy oraz dzięki wydatnej pomocy środowiska, szkoła w Kłóbce rozszerzała ilość klas.

Zmieniali się też ludzie kierujący nią.

A oto orientacyjny przebieg tego procesu:

 • rok 1903 - rozpoczęcie budowy szkoły murowanej przy Urzędzie Gminy

   

 • rok 1923 - szkoła 3-klasowa, kier. J. Zaleski

   

 • rok 1924 - szkoła 4-klasowa, kier. St. Z. Głuchowski

   

 • rok 1926 - szkoła 5-klasowa, kier. St. Pawlicki

   

 • rok 1928 - szkoła 6-klasowa, kier. St. Pawlicki

   

 • rok 1930 - szkoła 6-klasowa, kier. St. Dobilewski

   

 • rok 1936 - szkoła 6-klasowa, kier. E. Lewandowski

   

 • rok 1937 - szkoła 6-klasowa, kier. St. Pawlicki

    

 • rok 1938 - szkoła 7-klasowa, kier. St. Pawlicki

  Szkoła powszechna prowadziła swoją działalność do 31 marca 1939 roku.

  Niestety, w czas hitlerowskiej okupacji naszego kraju, musiała "zamilknąć" a kierownik szkoły S. Pawlicki został deportowany do Niemiec.

  Na szczęście " Przeszły dni ciężkie klęski i rozgromu" (L. Staff) a sołectwo kłóbskie zapragnęło oświaty i to zarówno wśród dzieci jak i dorosłych.

  Tak oto jak podają zapiski kronikarskie, znów przystąpiono do instytucjonalnego edukowania okolicznej społeczności.

  A proces ten wyglądał następująco:

  - 6 II 1945 - powojenne wznowienie pracy szkoły kier. J. Woźniak, ustalenie 4 klas,

  - rok 1945/46 - szkoła 6-klasowa, kier. J. Woźniak,

  - 14 XI 1945 - praca wokół sztandaru szkoły ( pieniężne dary ze strony środowiska i władz gminnych,

  - wykonanie sztandaru - siostry "Wspólnej Pracy" we Włocławku)

  - 26 IV 1946 - Uroczyste poświęcenie Sztandaru Szkoły przez ks. dr F. Skalskiego,

  Wizerunek sztandaru: strona I : srebrny orzeł z koroną na czerwonym tle i napis: Publiczna Szkoła Powszechna w Kłóbce 1946r.

  strona II: emblemat św. Stanisława Kostki- pierwszego patrona szkoły oraz napis: "Myśmy przyszłością narodu",

  - 1 IX 1947 - szkoła 7-klasowa, kier. J. Woźniak,

  (zajęcia szkolne przeniesione do dawnego dworku rodz. Orpiszewskich ).

  - rok1955 - szkoła 7-klasowa, kier.W. Durmowicz

  - rok 1962 - szkoła 7-klasowa, kier. Z. Nowakowski

  - 4 IX 1967 - uroczyste otwarcie nowej szkoły, szkoła 8-klasowa, nowy patron szkoły - F.Chopin,

  Początek r. szkolnego 1970/71 - zmiana tytułów funkcyjnych; kierownicy szkół stają się dyrektorami.

  - rok 1970 - szkoła 8-klasowa, dyr. Z. Nowakowski

  - rok 1980 - szkoła 8-klasowa, dyr. A. Stańczak

  - rok 1991 - szkoła 8-klasowa, dyr. U. Lisowska

  - rok 1997 - szkoła 8-klasowa, dyr. A. Rutkowski

   

  W roku szkolnym 1999/2000 nastąpiła reorganizacja szkół w Polsce. Powstały 6-klasowe Szkoły Podstawowe oraz 3- klasowe Gimnazja.

  W Kłóbce Szkoła Podstawowa pozostała, natomiast młodzież starsza należała do Gimnazjum w Lubieniu Kuj. W naszej szkole istniały oddziały zamiejscowe.

  Dopiero w roku 2005 na skutek usilnych starań rodziców, dyrekcji szkoły wraz z gronem nauczycielskim i ogólnym wsparciem środowiska lokalnego powstało Gimnazjum w Kłóbce.

  Szkoła funkcjonowała pod nazwą Zespołu Szkół w Kłóbce.

   

  We wrześniu 2017 roku przeprowadzono reformę szkolnictwa. Przywrócono 8 – klasowe szkoły podstawowe. W szkołach pozostały klasy gimnazjalne, które wygasną w czerwcu 2019 roku.

   

  Szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Kłóbce.


  Dyrektorem szkoły jest mgr Aleksander Rutkowski.

 • Copyright 2012 spklobka.pl powered by 27 PRoject